سیستم نرم افزاری شورایار

سیستم شورایار یارالکترونیکی شوراها از مرحله ثبت و ورود یک نامه به شورا تا اتمام موضوع نامه و انجام مراحل رای گیری الکترونیکی است. این سیستم تحت وب پیاده سازی شده است و قابل اجرا بر روی هر دستگاه قابل اتصال به اینترنت از قبیل کامپیوتر – لب تاپ – تبلت – موبایل می باشد.

این سیستم از تمامی مزایای یک سیستم اتوماسیون اداری برخوردار است بعلاوه مزایایی از قبیل :

  • گردش مکاتبات از دبیرخانه به صحن شورا جهت شور
  • رای گیری الکترونیکی با مجوز رئیس شورا بر روی موضوع
  • ثبت الکترونیکی نظرات و رای گیری الکترونیکی بر روی موضوع
  • پشتیبانی از فرایند های کمسیون های متعدد در شورا
  • چاپ الکترونیکی صورتجلسات شورا و کمسیون ها با امضاء الکترونیکی

سیستم رای گیری ، سیستم رای گیری شورا ، نرم افزار اتوماسیون شورا ، سیسیتم الکترونیکی شورا ، سیستم رای گیری مصوبات ، سیستم رای گیری جلسات ، سیستم مصوبات جلسات، سیستم مصوبات شورا،سامانه رای گیری، سامانه انتخابات شورای دانش آموز،سامانه شورای دانش آموزی

سیستم نرم افزاری رای شمار

این سیستم امکان برگزاری یک انتخابات بر روی بستر شبکه و تحت وب برای همه سازمانها و ارگانها و حتی برای انتخابات بزرگتر فراهم نموده است به گونه ای که در سیستم ابتدا انتخابات و مشخصات آن به طور کامل تعریف میگردد. کاندیداها ثبت نام و احراز صلاحیت می گردند . سپس با نظر رئیس برگزاری انتخابات امکان رای گیری بر روی شبکه محلی یا شبکه اینترنتی فراهم میگردد که مکانیزم های خاص خود را دارد. و در نهایت پس از اختتام زمان رای گیری . امکان شمارش آرا کاندیدها فراهم میگردد. در این فرایند امکان ابطال و برگزاری انتخابات مجدد و همچنین اعتراض کاندیدها و ثبت بررسی اعتراضات و سایر موارد لحاظ شده است. ضمن اینکه به جهت امنیتی پروتکل های امنیتی در سطح کاربر و دیتا بیس هم رعایت گردیده است.

سیستم رای گیری مدارس ،نرم افزار رای گیری مدارس ، سیستم انتخابات ، سیستم انتخابات ، سیستم رای گیری ، رای گیری جلسات ، انتخابات کاندیدای انتخابات ، نرم افزار انتخابات ، انتخابات تحت شبکه ، انتخابات تحت وب ، انتخابات آنلاین ، نرم افزار انخابات جلسات ، انتخابات مدارس، انتخابات آنلاین ، رای گیری آنلاین،انتخابات کاندیدا،کاندید،انتخابات،رای گیری، انتخابات ارگانهاو سازمانها،انتخابات سازمانی،رای گیری سازمانی،انتخابات مجامع،انتخابات ،رای گیری مجامع ،انتخابات مجمع، رای گیری مجمع سامانه انتخابات شورای دانش آموزی ، سیستم رای گیری انتخابات، سامانه انتخابات،سامانه رای گیری، سامانه رای گیری مجامع، سامانه انتخابات

نحوه کار نرم افزار شورایار

موضوعات عمومی شورا

در ابتدا و پس از ورود یک نامه یا طرح و یا هر موضوع قابل ارائه در شورا توسط دبیرخانه شورا به همراه ضمایم در سیستم ثبت می گردد . سپس نامه های مذکور به رئیس شورا جهت تصمیم بر روی نامه ارسال می گردد. رئیس شورا پس از مطالعه موضوع و ضمایم نامه می تواند نامه مذکور را برای همه اعضاء شورا قابل مشاهده نماید و در این حالت همه اعضا امکان مشاهده را خواهند داشت . (در این روش دیگر نیازی به تکثیر نامه برای اعضا نیست ).پس از مطالعه نامه و همچنین شور در خصوص موضوع مذکور رئیس شورا امکان فرایند رای گیری را برای نامه مذکور باز میکند و فرایند رای گیری آغاز میشود و همه اعضای شورا رای الکترونیکی خود را با کلیک کردن بر روی گزینه های موافق – مخالف – ممتنع کار فرایند رای گیری را به اتمام میرسانند . در اینجا هر عضو می تواند دلیل رای خود را نیز درج نماید. پس از اختمام رای گیری توسط رئیس جلسه صورتجلسه مصوبه فوق بصورت الکترونیکی قابل چاپ می گردد.

روش کار کمسیونهای شورا

پس از رویت نامه توسط رئیس شورا . این رئیس شورا است که تصمیم می گیرد موضوع برای بررسی بیشتر به کدام کمسیون ارجاع شود. نامه به کمسیون مربوطه ارجاع می شود و رئیس کمیسیون فقط نامه مذکور را مطالعه می کند و برای هیچ کدام از اعضا تا این مرحله هنوز قابل مشاهده نیست. رئیس کمیسیون نامه را برای شور به ا عضای کمیسیون (که از قبل در سیستم تعریف شده است) ارسال می کند و بعد از این برای (فقط) اعضای کمسیون مذکور نامه قابل مشاهده می شود. و پس از بحث و تبادل نظر نسبت به رای گیری دستور اقدام می دهد و فرایند رای گیری در کمسیون با نظر رئیس کمسیون فعال میشود. اعضای کمیسیون رای خود را بصورت الکترونیکی با درج نظر ( در صورت لزوم ) به انجام میرسانند. پس از این مرحله صورتجلسه کمیسیون قابل چاپ می شود و هم زمان نتیجه مذاکره و رای گیری کمیسیون به رئیس شورا ارسال می گردد. از این به بعد رئیس شورا مثل فرایند قبلی که توضیح داده شد نامه مذکور را برای همه اعضا قابل مشاهده می کند و نتایج رای گیری کمیسیون برای همه اعضاء شورا قابل مشاهده می شود و در نهایت روی موضوع کمسیون مجدد رای گیری شورا انجام می گردد .

درباره ما

شرکت گسترش فناوری اطلاعات پاکبان ( سهامی خاص ) با پشتوانه 20 سال سابقه مدیریت فناوری اطلاعات و استقرار سیستم های جامع اطلاعاتی از سال 1394 بعنوان یک شرکت مستقل شروع به کار نمود

برخی از مهمترین دستاوردها و محصولات شرکت: